La nostra filada compta amb dos vestits oficials, un és blau cel amb diferents complements que han anat variant fins arribar al disseny actual.
 
Filada de tuaregs amb al traje actual
Traje anterior
 
 
 

En l'altre vestit oficial els colors que predominen són el verd i el roig, és el primer traje oficial de la filà.Actualment és el traje majoritari dins de la comparsa.

   
Uns quants anys enrrere
Traje verd actualment
                                 
 
 

La Xilaba es el vertader vestit de guerra, ja que és l'única roba que vestim durant el cap de setmana que

     

dura la batalla, ella ens protegeix del fred la matinada del desembarc i sobre tot de les taques la resta del temps. Al llarg de la nostra historia hem tingut tres models de xilaba.

La més recent és de color blau cel amb ratlles de color groc, verd i roig. Aquesta xilaba conviu encara amb el model anterior, de color verd fosc amb ratlles negres.

           
       
Xilaba verda
   
Nova xilaba
         
Primera xilaba tuareg
 
postmaster@tuaregoliva.net